AIDA64 Extreme

 
Версия  AIDA64 v5.00.3300/bg
Тестов модул  4.1.627-x32
Домашна страница  http://www.aida64.com/
Тип на отчета  Бърз отчет
Компютър  MICROSOF-012B17
Създател  Admin
Операционна система  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Дата  2018-08-06
Време  16:54


Процесор

 
Свойства на процесора:
Тип централен процесор  AMD Sempron 150, 2900 MHz (14.5 x 200)
Псевдоним на процесора  Sargas
Издание на процесора  DA-C3
Набор инструкции  x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Изходна честота  2900 MHz
Min / Max множител  4.0x / 14.5x
Engineering Sample  Не
L1 кодов кеш  64 KB
L1 даннов кеш  64 KB
L2 кеш  1 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
 
Физическа информация за процесора:
Тип на корпуса  938 Pin uOPGA
Размери на корпуса  40 mm x 40 mm
Брой транзистори  234 млн.
Технологичен процес  45 nm, CMOS, Cu, Low-K, DSL SOI, Immersion Lithography
Размер на кристала  118 mm2
Напрежение на ядрото  1.350 V
I/O напрежение  1.2 V + 2.5 V
 
Производител на процесора:
Фирма  Advanced Micro Devices, Inc.
Информация за продукта  http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
Обновяване на драйвери  http://www.aida64.com/driver-updates
 
Използване на процесора:
Процесор #1  0%


CPUID

 
CPUID свойства :
CPUID производител  AuthenticAMD
CPUID име  AMD Sempron(tm) 150 Processor
CPUID версия   00100F63h
Разширена версия на CPUID  00100F63h
AMD идентификация   132Ah (Sempron 150)
Идентификатор на платформата  CFh (Socket AM3)
Версия на обновлението на микрокода  010000B6h
HTT / CMP части  0 / 1
HTC Temperature Limit (TctlMax)  70 °C (158 °F)
 
Набор инструкции:
64 битово x86-разширение (AMD64, Intel64)  Поддържа се
AMD 3DNow!  Поддържа се
AMD 3DNow! Professional  Поддържа се
AMD 3DNowPrefetch  Поддържа се
AMD Enhanced 3DNow!  Поддържа се
AMD Extended MMX  Поддържа се
AMD FMA4  Не се поддържа
AMD MisAligned SSE  Поддържа се
AMD SSE4A  Поддържа се
AMD XOP  Не се поддържа
Cyrix Extended MMX  Не се поддържа
Enhanced REP MOVSB/STOSB  Не се поддържа
Float-16 Conversion Instructions  Не се поддържа
IA-64  Не се поддържа
IA AES Extensions  Не се поддържа
IA AVX  Не се поддържа
IA AVX2  Не се поддържа
IA AVX-512 (AVX512F)  Не се поддържа
IA AVX-512 52-bit Integer Instructions (AVX512IFMA52)  Не се поддържа
IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW)  Не се поддържа
IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD)  Не се поддържа
IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ)  Не се поддържа
IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER)  Не се поддържа
IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF)  Не се поддържа
IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512VBMI)  Не се поддържа
IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL)  Не се поддържа
IA BMI1  Не се поддържа
IA BMI2  Не се поддържа
IA FMA  Не се поддържа
IA MMX  Поддържа се
IA SHA Extensions  Не се поддържа
IA SSE  Поддържа се
IA SSE2  Поддържа се
IA SSE3  Поддържа се
IA Supplemental SSE3  Не се поддържа
IA SSE4.1  Не се поддържа
IA SSE4.2  Не се поддържа
VIA Alternate Instruction Set  Не се поддържа
Инструкция ADCX / ADOX  Не се поддържа
Инструкция CLFLUSH  Поддържа се
Инструкция CLFLUSHOPT  Не се поддържа
Инструкция CLWB  Не се поддържа
Инструкция CMPXCHG8B  Поддържа се
Инструкция CMPXCHG16B  Поддържа се
Инструкция Conditional Move  Поддържа се
Инструкция INVPCID  Не се поддържа
Инструкция LAHF / SAHF  Поддържа се
Инструкция LZCNT  Поддържа се
Инструкция MONITOR / MWAIT  Поддържа се
Инструкция MONITORX / MWAITX  Не се поддържа
Инструкция MOVBE  Не се поддържа
Инструкция PCLMULQDQ  Не се поддържа
Инструкция PCOMMIT  Не се поддържа
Инструкция POPCNT  Поддържа се
Инструкция PREFETCHWT1  Не се поддържа
Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE  Не се поддържа
Инструкция RDRAND  Не се поддържа
Инструкция RDSEED  Не се поддържа
Инструкция RDTSCP  Поддържа се
Инструкция SKINIT / STGI  Поддържа се
Инструкция SYSCALL / SYSRET  Поддържа се
Инструкция SYSENTER / SYSEXIT  Поддържа се
Trailing Bit Manipulation Instructions  Не се поддържа
Инструкция VIA FEMMS  Не се поддържа
 
Функции за сигурност :
Advanced Cryptography Engine (ACE)  Не се поддържа
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)  Не се поддържа
Защита от изпълнение на зловреден код (DEP, NX, EDB)  Поддържа се
Hardware Random Number Generator (RNG)  Не се поддържа
Hardware Random Number Generator 2 (RNG2)  Не се поддържа
Memory Protection Extensions (MPX)  Не се поддържа
PadLock Hash Engine (PHE)  Не се поддържа
PadLock Hash Engine 2 (PHE2)  Не се поддържа
PadLock Montgomery Multiplier (PMM)  Не се поддържа
PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2)  Не се поддържа
Сериен номер на процесора (PSN)  Не се поддържа
Safer Mode Extensions (SMX)  Не се поддържа
Software Guard Extensions (SGX)  Не се поддържа
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP)  Не се поддържа
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP)  Не се поддържа
 
Функции на електрозахранването:
Application Power Management (APM)  Не се поддържа
Automatic Clock Control  Не се поддържа
Core C6 State (CC6)  Не се поддържа
Digital Thermometer  Поддържа се
Dynamic FSB Frequency Switching  Не се поддържа
Enhanced Halt State (C1E)  Поддържа се, Забранено
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  Не се поддържа
Frequency ID Control  Не се поддържа
Hardware P-State Control  Поддържа се
Hardware Thermal Control (HTC)  Поддържа се, Забранено
LongRun  Не се поддържа
LongRun Table Interface  Не се поддържа
Overstress  Не се поддържа
Package C6 State (PC6)  Не се поддържа
Parallax  Не се поддържа
PowerSaver 1.0  Не се поддържа
PowerSaver 2.0  Не се поддържа
PowerSaver 3.0  Не се поддържа
Processor Duty Cycle Control  Не се поддържа
Software Thermal Control  Поддържа се
Температурен датчик  Поддържа се
Thermal Monitor 1  Не се поддържа
Thermal Monitor 2  Не се поддържа
Thermal Monitor 3  Не се поддържа
Thermal Monitoring  Поддържа се
Thermal Trip  Поддържа се
Voltage ID Control  Не се поддържа
 
Virtualization Features:
Extended Page Table (EPT)  Не се поддържа
Hypervisor  Няма
Инструкция INVEPT  Не се поддържа
Инструкция INVVPID  Не се поддържа
Nested Paging (NPT, RVI)  Поддържа се
Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica)  Поддържа се
Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool)  Не се поддържа
Virtual Processor ID (VPID)  Не се поддържа
 
CPUID функции :
1 GB Page Size  Поддържа се
36-bit Page Size Extension  Поддържа се
64-bit DS Area  Не се поддържа
Adaptive Overclocking  Не се поддържа
Address Region Registers (ARR)  Не се поддържа
Configurable TDP (cTDP)  Не се поддържа
Core Performance Boost (CPB)  Не се поддържа
Core Performance Counters  Не се поддържа
CPL Qualified Debug Store  Не се поддържа
Data Breakpoint Extension  Не се поддържа
Debug Trace Store  Не се поддържа
Debugging Extension  Поддържа се
Deprecated FPU CS and FPU DS  Не се поддържа
Direct Cache Access  Не се поддържа
Dynamic Acceleration Technology (IDA)  Не се поддържа
Dynamic Configurable TDP (DcTDP)  Не се поддържа
Extended APIC Register Space  Поддържа се
Fast Save & Restore  Поддържа се
Hardware Lock Elision (HLE)  Не се поддържа
Hybrid Boost  Не се поддържа
Hyper-Threading Technology (HTT)  Не се поддържа
Instruction Based Sampling  Поддържа се
Invariant Time Stamp Counter  Поддържа се
L1 Context ID  Не се поддържа
L2I Performance Counters  Не се поддържа
Lightweight Profiling  Не се поддържа
Local APIC On Chip  Поддържа се
Machine Check Architecture (MCA)  Поддържа се
Machine Check Exception (MCE)  Поддържа се
Memory Configuration Registers (MCR)  Не се поддържа
Memory Type Range Registers (MTRR)  Поддържа се
Model Specific Registers (MSR)  Поддържа се
NB Performance Counters  Не се поддържа
Page Attribute Table (PAT)  Поддържа се
Page Global Extension  Поддържа се
Page Size Extension (PSE)  Поддържа се
Pending Break Event (PBE)  Не се поддържа
Performance Time Stamp Counter (PTSC)  Не се поддържа
Physical Address Extension (PAE)  Поддържа се
Platform Quality of Service Enforcement (PQE)  Не се поддържа
Platform Quality of Service Monitoring (PQM)  Не се поддържа
Process Context Identifiers (PCID)  Не се поддържа
Processor Feedback Interface  Не се поддържа
Processor Trace (PT)  Не се поддържа
Restricted Transactional Memory (RTM)  Не се поддържа
Self-Snoop  Не се поддържа
Time Stamp Counter (TSC)  Поддържа се
Turbo Boost  Не се поддържа
Virtual Mode Extension  Поддържа се
Watchdog Timer  Поддържа се
x2APIC  Не се поддържа
XGETBV / XSETBV OS Enabled  Не се поддържа
XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States  Не се поддържа
XSAVEOPT  Не се поддържа
 
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000  00000005-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
CPUID 00000001  00100F63-00010800-00802009-078BFBFF
CPUID 00000002  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000003  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000005  00000040-00000040-00000003-00000000
CPUID 80000000  8000001B-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
CPUID 80000001  00100F63-1000132A-000037FD-EFD3FBFF
CPUID 80000002  20444D41-706D6553-286E6F72-20296D74 [AMD Sempron(tm) ]
CPUID 80000003  20303531-636F7250-6F737365-00000072 [150 Processor]
CPUID 80000004  00000000-00000000-00000000-00000000 []
CPUID 80000005  FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006  20800000-42004200-04008140-00000000
CPUID 80000007  00000000-00000000-00000000-000001F9
CPUID 80000008  00003030-00000000-00002000-00000000
CPUID 80000009  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A  00000001-00000040-00000000-0000000F
CPUID 8000000B  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000019  F0300000-60100000-00000000-00000000
CPUID 8000001A  00000003-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000001B  0000001F-00000000-00000000-00000000
 
MSR Registers:
CPU Clock (Normal)  2913 MHz
CPU Clock (TSC)  2913 MHz
CPU Multiplier  14.5x
MSR 0000001B  0000-0000-FEE0-0900
MSR 0000008B  0000-0000-0100-00B6
MSR C0010004  0000-5D31-EF65-EE97
MSR C0010005  0000-C68C-0319-80C7
MSR C0010006  0000-96C3-49EE-DD1F
MSR C0010007  0000-D7C0-F7FE-861C
MSR C0010015  0000-0000-0100-0010
MSR C001001F  4258-4000-0000-0008
MSR C0010055  0000-0000-0000-0000
MSR C0010058  0000-0000-FC00-0015
MSR C0010061  0000-0000-0000-0030
MSR C0010062  0000-0000-0000-0000
MSR C0010063  0000-0000-0000-0000
MSR C0010064  8000-001E-3C00-200D [14.50x] [1.3500 V] [30.00 A] [PState P0]
MSR C0010065  8000-001C-3C00-3005 [10.50x] [1.2500 V] [28.00 A] [PState P1]
MSR C0010066  8000-001B-3C00-4001 [ 8.50x] [1.1500 V] [27.00 A] [PState P2]
MSR C0010067  8000-0187-3C00-4C40 [ 4.00x] [1.0750 V] [13.50 A] [PState P3]
MSR C0010068  0000-0000-5000-0000
MSR C0010070  0000-0000-3C00-200D
MSR C0010071  30BA-0083-3C00-200D [14.50x] [1.3500V]
MSR C0010071  30BA-0083-3C00-200D [14.50x] [1.3500V]
MSR C0010071  30BA-0083-3C00-200D [14.50x] [1.3500V]
MSR C0010071  30BA-0083-3C00-200D [14.50x] [1.3500V]
MSR C0010071  30BA-0083-3C00-200D [14.50x] [1.3500V]
MSR C0010140  0000-0000-0000-0002
MSR C0010141  0000-0000-0000-0000
MSR C0011023  0000-0000-1020-0020


Дънна платка

 
Свойства на дънната платка:
ID на дънната платка  64-0100-000001-00101111-100810-ATHLON64$D0610000_BIOS VERSION: P01-A3L RELEASE DATE: 10/08/2010
Дънна платка  eMachines EL1352
 
Свойства на FSB шината:
Тип шина  AMD K10
Реална честота  200 MHz
Ефективна честота  200 MHz
HyperTransport честота  800 MHz
North Bridge Clock  1600 MHz
 
Свойства на шината на паметта:
Тип шина  Unganged Dual DDR3 SDRAM
Ширина на шината  128 bit
Съотношение Памет:Шина  16:6
Реална честота  533 MHz (DDR)
Ефективна честота  1067 MHz
Пропускателна способност  17067 Мбайта/с


Памет

 
Физическа памет:
Всичко  1791 MB
Заето  426 MB
Свободно  1365 MB
Употреба  24 %
 
Суап място:
Всичко  3689 MB
Заето  322 MB
Свободно  3367 MB
Употреба  9 %
 
Виртуална памет:
Всичко  5480 MB
Заето  748 MB
Свободно  4732 MB
Употреба  14 %
 
Суап файл:
Суап файл  C:\pagefile.sys
Начален / Максимален обем  2046 MB / 4092 MB
Текущ обем  2046 MB
Текущо / Върхово използване  63 MB / 376 MB
Употреба  3 %
 
Physical Address Extension (PAE):
Поддържана от операционната система  Да
Поддържана от процесора  Да
Активен  Не


SPD

 
[ DIMM1: Unifosa GU502203EP0201 ]
 
Свойства на модулите памет:
Име на модула  Unifosa GU502203EP0201
Сериен номер  Няма
Дата на производство  Седмица 3 / 2011
Размер на модула  1 GB (1 rank, 8 banks)
Тип на модула  Unbuffered DIMM
Тип на паметта  DDR3 SDRAM
Скорост на паметта  DDR3-1333 (667 MHz)
Ширина на модула  64 bit
Напрежение на модула  1.5 V
Метод за откриване на грешки  Няма
Честота на опресняване  Нормален (7.8 us)
Производеител на платката памет  Elpida
 
Латентност на паметта:
@ 666 MHz  9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-74-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 MHz  8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 MHz  7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 MHz  6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
 
Функции на модулите памет:
Auto Self Refresh (ASR)  Не се поддържа
DLL-Off Mode  Поддържа се
Extended Temperature Range  Поддържа се
Extended Temperature Refresh Rate  Не се поддържа
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS)  Не се поддържа
Partial Array Self Refresh (PASR)  Поддържа се
RZQ/6  Поддържа се
RZQ/7  Поддържа се
 
[ DIMM2: Unifosa GU502203EP0201 ]
 
Свойства на модулите памет:
Име на модула  Unifosa GU502203EP0201
Сериен номер  Няма
Дата на производство  Седмица 3 / 2011
Размер на модула  1 GB (1 rank, 8 banks)
Тип на модула  Unbuffered DIMM
Тип на паметта  DDR3 SDRAM
Скорост на паметта  DDR3-1333 (667 MHz)
Ширина на модула  64 bit
Напрежение на модула  1.5 V
Метод за откриване на грешки  Няма
Честота на опресняване  Нормален (7.8 us)
Производеител на платката памет  Elpida
 
Латентност на паметта:
@ 666 MHz  9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-74-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 MHz  8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 MHz  7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 MHz  6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
 
Функции на модулите памет:
Auto Self Refresh (ASR)  Не се поддържа
DLL-Off Mode  Поддържа се
Extended Temperature Range  Поддържа се
Extended Temperature Refresh Rate  Не се поддържа
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS)  Не се поддържа
Partial Array Self Refresh (PASR)  Поддържа се
RZQ/6  Поддържа се
RZQ/7  Поддържа се


Чипсет

 
[ Северен мост: AMD K10 IMC ]
 
Свойства на северния мост:
Северен мост  AMD K10 IMC
Поддържани типове памет  DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800, DDR2-1066, DDR3-800, DDR3-1066 SDRAM
Версия  00
Технологичен процес  45 nm
Probe Filter  Не се поддържа
 
Контролер на паметта:
Тип  Dual Channel (128 bit)
Активен режим  Dual Channel (128 bit) - Unganged
 
Латентност на паметта:
CAS Latency (CL)  7T
RAS To CAS Delay (tRCD)  7T
RAS Precharge (tRP)  7T
RAS Active Time (tRAS)  20T
Row Cycle Time (tRC)  27T
Command Rate (CR)  1T
RAS To RAS Delay (tRRD)  4T
Write Recovery Time (tWR)  8T
Read To Read Delay (tRTR)  Different Rank: 4T
Write To Read Delay (tWTR)  4T, Different DIMM: 2T
Write To Write Delay (tWTW)  Different Rank: 3T
Read To Precharge Delay (tRTP)  4T
Four Activate Window Delay (tFAW)  16T
Write CAS Latency (tWCL)  6T
Refresh Period (tREF)  7.8 us
DRAM Drive Strength  1.0x
DRAM Data Drive Strength  1.0x
Clock Drive Strength  1.5x
CKE Drive Strength  2.0x
Idle Cycle Limit  16
Burst Length (BL)  64
 
Корекция на грешки:
ECC  Поддържа се, Забранено
ChipKill ECC  Поддържа се, Забранено
RAID  Не се поддържа
DRAM Scrub Rate  Забранено
L1 Data Cache Scrub Rate  Забранено
L2 Cache Scrub Rate  Забранено
L3 Cache Scrub Rate  Забранено
 
Слотове за памет:
DRAM слот #1  1 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DRAM слот #2  1 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
 
Производител на чипсета:
Фирма  Advanced Micro Devices, Inc.
Информация за продукта  http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
Изтегляне на драйвери  http://support.amd.com
BIOS обновления  http://www.aida64.com/bios-updates
Обновяване на драйвери  http://www.aida64.com/driver-updates
 
[ Южен мост: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) ]
 
Свойства на южния мост:
Южен мост  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P)
Версия  A2
Технологичен процес  90 nm
nVIDIA SLI  Не се поддържа
nVIDIA Hybrid SLI  Не се поддържа
 
Вграден графичен контролер:
Тип на графичния контролер  nVIDIA nForce 6100-430
Статус на графичния контролера  Разрешено
Размер на графичния кадров буфер  256 MB
 
High Definition Audio:
Име на кодека  Realtek ALC662
ID на кодека  10EC0662h / 10250394h
Версия на кодека  1001h
Вид на кодека  Audio
 
PCI Express контролер:
PCI-E 1.0 x16 port #0  В употреба @ x16
PCI-E 1.0 x1 port #1  В употреба @ x1
PCI-E 1.0 x1 port #2  В употреба @ x1
 
Честотен генератор:
Шина на процесора  200.9 MHz
HyperTransport  803.7 MHz
PCI Express  100.0 MHz
MAC PHY  125.0 MHz
SATA PHY  100.0 MHz
USB2 контролер  48.0 MHz
PIT / ACPI Timer  14.3 MHz
 
Производител на чипсета:
Фирма  NVIDIA Corporation
Информация за продукта  http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Изтегляне на драйвери  http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
BIOS обновления  http://www.aida64.com/bios-updates
Обновяване на драйвери  http://www.aida64.com/driver-updates


BIOS

 
Свойства на BIOS:
Тип BIOS  AMI
Версия на BIOS  P01-A3L
AGESA Version  3.5.5.0
Дата на системния BIOS  10/08/10
Дата на видео BIOS   08/19/09
 
Производител на BIOS-а :
Фирма  American Megatrends Inc.
Информация за продукта  http://www.ami.com/amibios
BIOS обновления  http://www.aida64.com/bios-updates


ACPI

 
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
 
Свойства на ACPI таблицата:
ACPI подпис  APIC
Описание на таблицата  Multiple APIC Description Table
Адрес в паметта  6FFC0390h
Дължина на таблицата  128 байта
OEM ID  100810
OEM Table ID  APIC1040
OEM Revision  20101008h
Creator ID  MSFT
Creator Revision  00000097h
Local APIC Address  FEE00000h
 
Processor Local APIC:
ACPI Processor ID  01h
APIC ID  00h
Статус  Разрешено
 
Processor Local APIC:
ACPI Processor ID  02h
APIC ID  81h
Статус  Забранено
 
Processor Local APIC:
ACPI Processor ID  03h
APIC ID  82h
Статус  Забранено
 
Processor Local APIC:
ACPI Processor ID  04h
APIC ID  83h
Статус  Забранено
 
I/O APIC:
I/O APIC ID  01h
I/O APIC Address  FEC00000h
Global System Interrupt Base  00000000h
 
Interrupt Source Override:
Шина  ISA
Източник  IRQ0
Global System Interrupt  00000002h
Polarity  Conforms to the specifications of the bus
Trigger Mode  Conforms to the specifications of the bus
 
Interrupt Source Override:
Шина  ISA
Източник  IRQ9
Global System Interrupt  00000009h
Polarity  Active High
Trigger Mode  Level-Triggered
 
Interrupt Source Override:
Шина  ISA
Източник  IRQ14
Global System Interrupt  0000000Eh
Polarity  Active High
Trigger Mode  Edge-Triggered
 
Interrupt Source Override:
Шина  ISA
Източник  IRQ15
Global System Interrupt  0000000Fh
Polarity  Active High
Trigger Mode  Edge-Triggered
 
[ AWMI: Acer AWMI ]
 
Свойства на ACPI таблицата:
ACPI подпис  AWMI
Описание на таблицата  Acer AWMI
Адрес в паметта  6FFCE0C0h
Дължина на таблицата  78 байта
OEM ID  100810
OEM Table ID  OEMB1040
OEM Revision  20101008h
Creator ID  MSFT
Creator Revision  00000097h
 
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
 
Свойства на ACPI таблицата:
ACPI подпис  DSDT
Описание на таблицата  Differentiated System Description Table
Адрес в паметта  6FFC04A0h
Дължина на таблицата  19564 байта
OEM ID  D0610
OEM Table ID  P01-A3L
OEM Revision  00000000h
Creator ID  INTL
Creator Revision  20051117h
 
nVIDIA SLI:
SLI Certification  Няма
PCI 0-0-0-0 (Direct I/O)  10DE-03EA
PCI 0-0-0-0 (HAL)  10DE-03EA
 
Lucid Virtu:
Virtu Certification  Няма
 
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
 
Свойства на ACPI таблицата:
ACPI подпис  FACP
Описание на таблицата  Fixed ACPI Description Table
Адрес в паметта  6FFC0200h
Дължина на таблицата  132 байта
OEM ID  100810
OEM Table ID  FACP1040
OEM Revision  20101008h
Creator ID  MSFT
Creator Revision  00000097h
FACS Address  6FFCE000h
DSDT Address  6FFC04A0h
SMI Command Port  0000442Eh
PM Timer  00004008h
 
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
 
Свойства на ACPI таблицата:
ACPI подпис  FACP
Описание на таблицата  Fixed ACPI Description Table
Адрес в паметта  00000000-6FFC0290h
Дължина на таблицата  244 байта
OEM ID  100810
OEM Table ID  FACP1040
OEM Revision  20101008h
Creator ID  MSFT
Creator Revision  00000097h
FACS Address  6FFCE000h / 00000000-6FFCE000h
DSDT Address  6FFC04A0h / 00000000-6FFC04A0h
SMI Command Port  0000442Eh
PM Timer  00004008h
 
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
 
Свойства на ACPI таблицата:
ACPI подпис  FACS
Описание на таблицата  Firmware ACPI Control Structure
Адрес в паметта  6FFCE000h
Дължина на таблицата  64 байта
Hardware Signature  00000000h
Waking Vector  00000000h
Global Lock  00000000h
 
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
 
Свойства на ACPI таблицата:
ACPI подпис  HPET
Описание на таблицата  IA-PC High Precision Event Timer Table
Адрес в паметта  6FFCA4A0h
Дължина на таблицата  56 байта
OEM ID  100810
OEM Table ID  OEMHPET0
OEM Revision  20101008h
Creator ID  MSFT
Creator Revision  00000097h
HPET Address  00000000-FEFF0000h
Vendor ID  10DEh
Revision ID  01h
Number of Timers  3
Counter Size  32 bit
Minimum Clock Ticks  14318
Page Protection  No Guarantee
OEM Attribute  0h
LegacyReplacement IRQ Routing  Поддържа се
 
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
 
Свойства на ACPI таблицата:
ACPI подпис  MCFG
Описание на таблицата  Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Адрес в паметта  6FFC0410h
Дължина на таблицата  60 байта
OEM ID  100810
OEM Table ID  OEMMCFG
OEM Revision  20101008h
Creator ID  MSFT
Creator Revision  00000097h
Config Space Address  00000000-FC000000h
PCI Segment  0000h
Start Bus Number  00h
End Bus Number  1Fh
 
[ OEMB: OEM Specific Information Table ]
 
Свойства на ACPI таблицата:
ACPI подпис  OEMB
Описание на таблицата  OEM Specific Information Table
Адрес в паметта  6FFCE040h
Дължина на таблицата  114 байта
OEM ID  100810
OEM Table ID  OEMB1040
OEM Revision  20101008h
Creator ID  MSFT
Creator Revision  00000097h
 
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
 
Свойства на ACPI таблицата:
ACPI подпис  RSD PTR
Описание на таблицата  Root System Description Pointer
Адрес в паметта  000FBAF0h
Дължина на таблицата  36 байта
OEM ID  ACPIAM
RSDP Revision  2 (ACPI 2.0+)
RSDT Address  6FFC0000h
XSDT Address  00000000-6FFC0100h
 
[ RSDT: Root System Description Table ]
 
Свойства на ACPI таблицата:
ACPI подпис  RSDT
Описание на таблицата  Root System Description Table
Адрес в паметта  6FFC0000h
Дължина на таблицата  68 байта
OEM ID  100810
OEM Table ID  RSDT1040
OEM Revision  20101008h
Creator ID  MSFT
Creator Revision  00000097h
RSDT Entry #0  6FFC0200h (FACP)
RSDT Entry #1  6FFC0390h (APIC)
RSDT Entry #2  6FFC0410h (MCFG)
RSDT Entry #3  6FFC0450h (WDRT)
RSDT Entry #4  6FFCE040h (OEMB)
RSDT Entry #5  6FFCA4A0h (HPET)
RSDT Entry #6  6FFCE0C0h (AWMI)
RSDT Entry #7  6FFCA4E0h (SSDT)
 
[ SSDT: Secondary System Description Table ]
 
Свойства на ACPI таблицата:
ACPI подпис  SSDT
Описание на таблицата  Secondary System Description Table
Адрес в паметта  6FFCA4E0h
Дължина на таблицата  574 байта
OEM ID  A M I
OEM Table ID  POWERNOW
OEM Revision  00000001h
Creator ID  AMD
Creator Revision  00000001h
 
[ WDRT: Watchdog Resource Table ]
 
Свойства на ACPI таблицата:
ACPI подпис  WDRT
Описание на таблицата  Watchdog Resource Table
Адрес в паметта  6FFC0450h
Дължина на таблицата  71 байта
OEM ID  100810
OEM Table ID  NV-WDRT
OEM Revision  20101008h
Creator ID  MSFT
Creator Revision  00000097h
 
[ XSDT: Extended System Description Table ]
 
Свойства на ACPI таблицата:
ACPI подпис  XSDT
Описание на таблицата  Extended System Description Table
Адрес в паметта  00000000-6FFC0100h
Дължина на таблицата  100 байта
OEM ID  100810
OEM Table ID  XSDT1040
OEM Revision  20101008h
Creator ID  MSFT
Creator Revision  00000097h
XSDT Entry #0  00000000-6FFC0290h (FACP)
XSDT Entry #1  00000000-6FFC0390h (APIC)
XSDT Entry #2  00000000-6FFC0410h (MCFG)
XSDT Entry #3  00000000-6FFC0450h (WDRT)
XSDT Entry #4  00000000-6FFCE040h (OEMB)
XSDT Entry #5  00000000-6FFCA4A0h (HPET)
XSDT Entry #6  00000000-6FFCE0C0h (AWMI)
XSDT Entry #7  00000000-6FFCA4E0h (SSDT)


Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - Host Bridge (HyperTransport)
  
Offset 000:  DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 94 03
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  25 10 94 03 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 050:  23 05 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 070:  44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
Offset 080:  23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 090:  7E 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset 0E0:  00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
Offset 0F0:  F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D01 F00:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - LPC Bridge
  
Offset 000:  DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010:  01 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 94 03
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  25 10 94 03 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 050:  FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 1F 00 FC 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 45 19 00 00 00 00
Offset 080:  09 20 00 D2 08 1D 10 00 00 00 40 01 FF 00 00 00
Offset 090:  FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
Offset 0A0:  03 00 10 81 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 0A 7F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D01 F01:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - SMBus Controller
  
Offset 000:  DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010:  01 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  01 4D 00 00 01 4E 00 00 00 00 00 00 25 10 94 03
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040:  25 10 94 03 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 10 D0 FE
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 4C 00 00
Offset 080:  00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  D4 30 80 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  44 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  80 10 04 00 04 40 00 07 80 02 00 20 41 44 44 11
Offset 0F0:  02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D01 F02:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - Shape/Trim
  
Offset 000:  DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 94 03
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  25 10 94 03 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
Offset 050:  10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
Offset 060:  0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
Offset 070:  09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D02 F00:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - OHCI USB 1.1 Controller
  
Offset 000:  DE 10 F1 03 07 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010:  00 F0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 94 03
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 040:  25 10 94 03 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  04 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D02 F01:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - EHCI USB 2.0 Controller
  
Offset 000:  DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 010:  00 EC BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 94 03
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
Offset 040:  25 10 94 03 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  20 20 01 00 00 60 18 85 C3 13 0F 01 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 08 00 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 54 00
Offset 080:  01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 090:  00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 11 22 33 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D04 F00:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - PCI-PCI Bridge
  
Offset 000:  DE 10 F3 03 07 00 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 F0 00 80 22
Offset 020:  F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02
Offset 040:  00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 48 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 090:  00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 25 10 94 03
Offset 0C0:  25 10 94 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D05 F00:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller
  
Offset 000:  DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
Offset 010:  00 80 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 94 03
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 02 05
Offset 040:  25 10 94 03 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
Offset 050:  05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00
 
B00 D06 F00:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - Parallel ATA Controller
  
Offset 000:  DE 10 EC 03 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 94 03
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 040:  25 10 94 03 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  02 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 FF 00 FF FF
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D07 F00:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - LAN Controller
  
Offset 000:  DE 10 EF 03 07 00 B0 00 A2 00 80 06 00 00 00 00
Offset 010:  00 D0 BF FE 81 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 00 80
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 01 14
Offset 040:  25 10 00 80 01 50 02 FE 00 00 00 00 08 00 00 20
Offset 050:  05 6C 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 10 00 00 00 42 01 00 00 00 00 00 00
 
B00 D08 F00:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - SATA Controller
  
Offset 000:  DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
Offset 010:  01 E4 00 00 81 E0 00 00 01 E0 00 00 01 DC 00 00
Offset 020:  81 D8 00 00 00 C0 BF FE 00 00 00 00 25 10 94 03
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 040:  25 10 94 03 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  0F 68 08 00 00 00 00 00 00 20 00 20 44 20 00 20
Offset 060:  00 C6 00 C7 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 070:  2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 81
Offset 080:  00 00 00 C0 00 60 5A 28 00 00 00 8F D0 F6 86 08
Offset 090:  00 00 00 AF 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
Offset 0A0:  08 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
Offset 0B0:  05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset 0D0:  08 00 00 77 00 08 03 00 08 00 00 44 00 08 00 00
Offset 0E0:  00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
 
B00 D08 F01:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - SATA Controller
  
Offset 000:  DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
Offset 010:  01 D8 00 00 81 D4 00 00 01 D4 00 00 81 D0 00 00
Offset 020:  01 D0 00 00 00 70 BF FE 00 00 00 00 25 10 94 03
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
Offset 040:  25 10 94 03 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  0F 68 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 070:  2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 81
Offset 080:  00 00 00 00 FE F7 F5 D9 00 00 C8 37 FE BF FE FF
Offset 090:  00 00 FE 25 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
Offset 0A0:  08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
Offset 0B0:  05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset 0D0:  08 00 00 44 00 08 08 00 08 00 00 44 00 08 08 00
Offset 0E0:  00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
 
B00 D09 F00:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - PCI Express Root Port (x16)
  
Offset 000:  DE 10 E8 03 07 00 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 00
Offset 020:  F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 040:  0D 48 00 00 25 10 94 03 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 050:  05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 01 3D 11 00
Offset 090:  00 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 08 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D0B F00:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - PCI Express Root Port (x1)
  
Offset 000:  DE 10 E9 03 07 00 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
Offset 020:  F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 040:  0D 48 00 00 25 10 94 03 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 050:  05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 01
Offset 090:  00 00 11 10 00 05 10 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D0C F00:  nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - PCI Express Root Port (x1)
  
Offset 000:  DE 10 E9 03 07 00 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 00
Offset 020:  F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 040:  0D 48 00 00 25 10 94 03 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 050:  05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 02
Offset 090:  00 00 11 10 00 05 18 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D0D F00:  nVIDIA nForce 6100-430 Video Adapter
  
Offset 000:  DE 10 D0 03 07 00 B0 00 A2 00 00 03 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 FB 0C 00 00 E0 00 00 00 00 04 00 00 FA
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 94 03
Offset 030:  00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040:  25 10 94 03 00 00 00 03 01 50 02 00 00 00 00 00
Offset 050:  05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  01 00 00 00 1C 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 080:  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 090:  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 0A0:  00 00 E0 00 00 00 00 10 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset 0B0:  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 0C0:  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 0D0:  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 0E0:  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 0F0:  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 
B00 D18 F00:  AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration
  
Offset 000:  22 10 00 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
Offset 050:  01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
Offset 060:  00 00 00 00 E0 00 00 00 0F AC 4E 01 00 F8 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  08 00 01 21 20 20 11 11 60 05 F5 8F 13 00 00 00
Offset 090:  92 02 85 04 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D18 F01:  AMD K10 - Address Map
  
Offset 000:  22 10 01 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  03 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  03 00 FC 00 80 FF FD 00 03 00 80 00 00 FF FB 00
Offset 090:  03 00 FE 00 00 0B FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  03 0A 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  13 10 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  03 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D18 F02:  AMD K10 - DRAM Controller
  
Offset 000:  22 10 02 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  E0 3F 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 48 0B 48 00 02 18
Offset 080:  05 00 00 00 C4 00 14 00 23 51 10 00 33 68 22 00
Offset 090:  00 00 01 00 0C 89 48 1F 07 03 00 80 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 02 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  61 B4 11 EA 8F 00 00 00 55 07 40 7F FC 0F 1E 82
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  65 FD 01 70 02 00 6A 7C 0A C0 CF 31 E7 CF 78 78
Offset 0E0:  11 82 03 00 FC 0E 10 BE E0 0F DA 58 01 48 08 7F
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 100:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 110:  C4 01 00 00 00 00 00 00 24 A4 40 04 C0 0F E0 2C
Offset 120:  A0 7C 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 130:  00 9D 9E 37 00 04 84 07 EF 06 F8 F7 65 01 50 89
Offset 140:  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 150:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 160:  E0 3F 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 170:  00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 08 0B 48 00 02 18
Offset 180:  05 00 00 00 C4 00 14 00 23 51 10 00 44 B8 22 00
Offset 190:  00 00 01 00 0C 89 48 1F 07 03 00 80 00 00 00 00
Offset 1A0:  00 02 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1B0:  01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D18 F03:  AMD K10 - Miscellaneous Control
  
Offset 000:  22 10 03 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  FF FF FF 3F 5C 00 B0 4A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  B8 7F F7 F9 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 04 00 24 34 C0 00 00 30 51 80 01 60
Offset 070:  51 11 22 61 01 01 18 91 14 0C 20 00 0F 08 07 00
Offset 080:  81 87 0B E6 E6 41 E6 01 08 00 00 00 00 00 58 42
Offset 090:  00 00 00 00 09 10 00 00 00 46 D0 FF 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 08 16 B0 EF 0F 08 37 CC 04 04 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 24 0F 81 C8 16 0F 26 03 26 53 27 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 30 0A 40 00 79 4F 07 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 0F 10 00
 
B00 D18 F04:  AMD K10 - Link Control
  
Offset 000:  22 10 04 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
ISA-4800:  nVIDIA CK8/CK8-04/MCP2/MCP04/MCP5x/MCP6x/MCP7x NVA
  
Offset 00:  00 00 00 00 3F 82 E6 E1 36 70 E6 21 02 10 00 91
Offset 10:  02 1F C0 A1 02 1F C0 A1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  0A 18 C0 B1 0B 38 C0 A1 04 1B 00 80 01 10 C0 B1
Offset 30:  42 91 E8 00 8E 8E 40 00 02 1F C0 A1 3F 82 E6 A1
Offset 40:  00 00 00 00 45 00 4B C9 01 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  32 18 C0 A1 05 10 00 80 01 14 C8 B1 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 3F 00 45 C9 01 02 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 39 00 39 C9 01 02 00 00 00 01 00 C0
Offset D0:  02 10 02 91 02 0C 01 91 02 10 01 91 02 14 01 91
Offset E0:  02 0C 00 91 02 10 00 91 02 14 00 91 02 18 40 91
Offset F0:  02 1C 40 91 01 1C 40 91 00 00 00 00 00 00 00 00
 
ISA-4900:  nVIDIA MCP55/MCP6x/MCP7x THERM
  
Offset 00:  08 00 00 00 C0 59 32 00 90 18 5E 1A 2E 00 00 01
Offset 10:  00 04 00 43 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 28 3C 28 3C 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Debug - Video BIOS

 
C000:0000  U.v.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........08/19/09
C000:0040  .........0............................"....C..J.PMIDl.o.......
C000:0080  .....3......HWEAPCIR............v.....v.........................
C000:00C0  ..............MCP61 VGA BIOS....................................
C000:0100  ...............................Version 5.61.32.30.00 ...Copyrig
C000:0140  ht (C) 1996-2006 NVIDIA Corp....................................
C000:0180  .....................MCP61 - mcp61-80...................Chip Rev
C000:01C0   ...........BIT......E2...D.B...H.C...a.D...o.I...s.L.....t...
C000:0200  ..M.....N.....P.....S.....T.....U.....V.....c.....i.$...s.....m.
C000:0240  ........02a.........00/00/00..UU..........Y.-A\..`..\.\.\.\.\.\.
C000:0280  \.....................]...]...................B......P...9.(.-..
C000:02C0  -#..#...f.....3.3..02a..`.D......\08/19/09......................
C000:0300  ..........1...4.....5...%.I.......M.J.O...I.w...t.....%...J...Z.
C000:0340  ..8.........a...e.<We.(.2.2.2.......2.n...q.2.".t.......x...m.4.
C000:0380  ....f`....\................u..fa....f`3....fa....C.=............
C000:03C0  u.........8...t......2.....t......QPfVf.D.....NP....BN.......|.X
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.